Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ...

Από το http://www.paspaase.gr/

ΕΛ.ΤΑ.: Πρόσληψη 333 Διανομέων και 41 Οδηγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διαβάστε την ανακοίνωση και κατεβάστε όλα τα σχετικά έντυπα:
- Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 333 ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ 41 ΟΔΗΓΏΝ Δ.Ε. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
- ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα