Παράλληλο δίκτυο πωλήσεων...

Από το http://amoirakagem.blogspot.com/.Μπορεί δικαιολογημένα να εγείρει τις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες του κατά της Γερμανός με απρόβλεπτες για τον όμιλο συνέπειες...Ενώ το δίκτυο της Γερμανός βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη αποφάσισε η εταιρία να αναπτύξει παράλληλο δίκτυο πωλήσεων εντός των χορηγούμενων περιοχών των υφισταμένων συμβολαίων δικαιόχρησης.Μάλιστα με έκθεση η νομική υπηρεσία της Γερμανός το 2001 ενημέρωνε και προειδοποιούσε τα στελέχη της για το παράλληλο
δίκτυο. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση προειδοποιούνται τα στελέχη ότι...σε περίπτωση σύγκρουσης της εταιρίας με το δίκτυο θα μπορούσαν να εγερθούν εναντίον της αξιώσεις πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων.Συγκεκριμένα το άρθρο 4 του ν.2251/1994 αναφέρεται σε πωλήσεις από απόσταση υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις (παράλληλου δικτύου) η Γερμανός παρέχει και σε τρίτους τη δυνατότητα πώλησης των ίδιων με τα καταστήματα Γερμανός προϊόντων και υπηρεσιών στις ίδιες γεωγραφικά περιοχές αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι πωλήσεις γίνοντ
Keywords
Τυχαία Θέματα