Ορθόδοξη Εκκλησία και Παλαιά Διαθήκη...

Tου Θωμά Ακρωτηριανάκη .Για την Ορθόδοξη Εκκλησία (μιλάω για τους γνήσιους Ορθόδοξους και όχι για τους εκούσιους ή ακούσιους ψευδορθόδοξους. Οι εκούσιοι ψευδορθόδοξοι θέλουν να υπάρχουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μάλιστα σε ηγετικές θέσεις της, για να παρασέρνουν όσους μπορούν και να τους κάνουν ακούσιους ψευδορθόδοξους) η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απολύτως ολόκληρη θεόπνευστη, υπάρχουν σ'αυτήν κάποια ελαχιστότατα στο πλήθος σημεία που είναι λαθεμένα και δεν είναι θεόπνευστα.
Keywords
Τυχαία Θέματα