Ο αρχισυνδικαλιστής του υπ. Άμυνας...

...προτάθηκε από την ΠΑΣΟΚ, στηρίζεται από την ΔΑΚΕ, διαπραγματεύεται με υπουργό του ΠΑΣΟΚ - για τις 55 προσλήψεις από το παράθυρο!.Από τον Δήμο ΧατζηπασχάληΓραμματέα ΠΑΣΚ/ΔΥ/ΥΕΘΑ.Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (ΠΟΕ)/ ΥΕΘΑ, χρειάζεται επανεκκίνηση!!!Η Παράταξη της ΠΑΣΚ/ΔΥ/ΥΕΘΑ με ανακοίνωση της στις 15 Μαίου 2009, κάλεσε το μέλος της και
Πρόεδρο της ΠΟΕ ΥΕΘΑ να υποβάλει την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, σχε­τικά με τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού στο ΕΠΥΕΘΑ.Σε αυτήν την πολιτική πρωτοβουλία ως απάντηση ήρθε εξώδικος δήλωση του Προέδρου (σε 10 από τα 18 μέλη που...συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση) να ανακαλέσουν εντός 5 ημερών γιατί θα κι­νηθεί δικαστικά για τη ζημιά που υπέστη (ουδείς ανακάλεσε).Επειδή στην τελευταία συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Ιουν. 09) δικαιώθηκε η θέση της ΠΑΣΚ/ΔΥ/ΥΕΘΑ: «η μη παραίτηση του Προέδρου θα οδηγήσει σε διάλυση των πάντων και ο­ποιοσδήποτε ρόλος θα είναι άνευ περι
Keywords
Τυχαία Θέματα