Μεγάλες ζημιές στις εκδόσεις και τις εκτυπώσεις...

.Απώλειες κερδών ή και ζημιές είχαν το 2008 σχεδόν δύο στις τρεις βιομηχανίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών φθάνουν σε ποσοστό το 65,5%, ενώ, επιπλέον, οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 29% του συνολικού αριθμού.Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 145 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 2,12 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 20 Ιουνίου
2009.Οπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 103 κερδοφόρες εμφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 89,84 εκατ. ευρώ και 42 ζημιογόνες παρουσιάζουν ζημιές ύψους 65,27 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να...προκύπτουν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 24,57 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 0,46 εκατ. ευρώ το 2007.Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, δεδομένου ότι μία μεγάλη επιχείρηση του κλάδου κατέγραψε το 2008 καθαρά κέρδη ύψους 47,91 εκατ. ευρώ έναντι
Keywords
Τυχαία Θέματα