Καταστρατηγείται η αξιοκρατία στις προσλήψεις....

20:38 1/7/2009 - Πηγή: Press-gr
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυλλόγουΜονίμων Υπαλλήλων της Γενικής ΓραμματείαςΕκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΜΥΓΓΕΕ)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΜΥΓΓΕΕ) και νυν μετονομασθείσας Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, καταγγέλλει την καταστρατήγηση της αξιοκρατίας και της σύννομης διαδικασίας προσλήψεων, που επιχειρείται από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας με το αίτημά τους για κατ’ εξαίρεση ( χωρίς διαδικασία του ΑΣΕΠ) πρόσληψη 28 ατόμων στο ΙΔΕΚΕ,
(Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) το οποίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,είναι ΕΝΤΟΣ του Δημοσίου και υποχρεούται στις ρυθμίσεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις.Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), έχει δρομολογήσει παράτυπες διαδικασίες για την πλήρωση 28 θέσεων στο υπαγόμενο στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Ν.Π.Ι.Δ. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.
Keywords
Τυχαία Θέματα