Κατάρτιση και προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων...

Από τον ΣΜΕΧΑ.Την υλοποίηση προγράμματος εναλλασσόμενης κατάρτισης για 20 ανέργους στο Ν. Αττικής, στην ειδικότητα «Πωλήσεις Ελληνικών και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», ανέθεσε ο ΟΑΕΔ στον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με γνώσεις τουλάχιστον Αγγλικής. Προτεραιότητα θα δοθεί στους πτυχιούχους Σχολών Οικονομικής
κατεύθυνσης, Πολυτεχνικών Σχολών κατεύθυνσης Η/Υ καθώς και Θετικών Επιστημών. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι θα συνεκτιμηθούν αναλόγως. Η επιλογή των ανέργων θα γίνει αυστηρώς αξιοκρατικά σε συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ) και του ΣΜΕΧΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί στις επιχειρήσεις - μέλη του ΣΜΕΧΑ, οι οποίες...συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των οποίων η δραστηριότητα είναι αντίστοιχη με το περιεχόμενο του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης (800 ώρες) οι καταρτιζόμενοι θα λαμβάνουν
Keywords
Τυχαία Θέματα