Ερωτηματολόγιο έρευνας του ΕΚΠΑ Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διεξαγωγή μιας έρευνας στα πλαίσια του μαθήματος Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας. Παρακαλώ, βοηθήστε την έρευνα μας συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο και προωθώντας το. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhKaWM2UEUxSXlkaHVtbzFRQzRWa2c6MQ#gid=
Νίκος Τομαράς
[email protected]
Keywords
Τυχαία Θέματα