Επίσκεψη στο Κεντρικό Εργαστήρο Δημόσιας Υγείας στην Βάρη...

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου ο Υπεύθυνος Τομέα Υγείας της ΝΔ Καθηγητής Ιατρικής Αθανάσιος Γιαννόπουλος με ομάδα συνεργατών του κοινοβουλευτικού τομέα υγείας της ΝΔ επεσκέφθη τις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) στην Βάρη Αττικής. Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ανεγέρθη με κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση και αποτελεί σήμερα μια αξιοζήλευτη για πολλές χώρες κτιριακή εγκατάσταση με αποστολή την εργαστηριακή επιτήρηση και υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας της χώρας. Για πολύν χρόνο... το κτίριο αντιμετώπιζε ουσιώδη κατασκευαστικά και άλλα προβλήματα υποδομής
που σήμερα έχουν σε μεγάλη έκταση ξεπεραστεί. Παραμένει βέβαια ακόμη σε εκκρεμότητα το θέμα της ολοκληρωτικής ενεργοποιήσεως και αξιοποιήσεώς του, αλλά οι πρώτες οργανωμένες εργαστηριακές μονάδες εκεί, παράγουν ήδη έργο και αυτοί που τις λειτουργούν είναι άξιοι επαίνων και ενθαρρύνσεως.Υπάρχει το μέγα θέμα της συγκεντρώσεως στον ίδιο χώρο και υπό τις καλύτερες συνθήκες υποδομών όλων των εργαστηρίων αναφοράς της χώρας. Το σχέδιο αυτό αναμένει την υλοποίησή του. Τούτο θα επιφέρει σημαντική οικονομία κλίμακας και ακόμη θα δημιουργήσει κρίσιμη μάζα ειδικών προκειμένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις σημερινές υψηλές απαιτήσεις Δημόσιος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρακτικά ταυτίζονται με την ασφάλεια και την προκοπή του λαού μας.Η ΝΔ παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στην ανάπτυξη του ΚΕΔΥ.Αθανάσιος ΓιαννόπουλοςΤομεάρχης Υγείας
Keywords
Τυχαία Θέματα