Έλεος με τους ερασιτέχνες και τις παρεούλες τους...

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ.Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2007 η Εταιρεία Προαστιακός Σιδηρόδρομος ΑΕ συγχωνεύθηκε με την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, σε μία προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας για την
δημιουργία ενός ισχυρού φορέα στα πλαίσια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ελληνική επικράτεια.Παρά την εκατέρωθεν προσπάθεια, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσπραγία και δυστοκία στην πλήρη ένταξη των εργαζομένων της πρώην Προαστιακός Σιδηρόδρομος ΑΕ βάσει του ΓΕΚΑΠ, στον οποίο αποδεχθήκαμε να ενταχθούμε, με την επιφύλαξη όμως της μη επέλευσης βλαπτικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την μισθολογική και υπηρεσιακή μας εξέλιξη.Ζητήματα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης ή ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων αντιμετωπίζονται περιστασιακά, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένου πλάνου επίλυσης.Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι...μέχρι σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε επιδείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα τόσο στην γνωστοποίηση των
Keywords
Τυχαία Θέματα