«Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων»...


Αγαπητοί κύριοι,
Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη ότι...
στη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να συζητηθεί ως θέμα με αριθμό ημερησίας διάταξης 42, «Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων».

Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει γνώση του υπό ψήφιση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων, ούτε είχαμε κληθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αθανάσιο Παππά του Δήμου Θεσσαλονίκης, για μια ακόμα φορά, ώστε να τοποθετηθούμε,
καθώς είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας κ. Ιακώβου Κωνσταντίνος από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου σας είχε ενημερώσει ότι ο αρχικός κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων, που προσπαθείτε να συντάξετε και να τον περάσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης εδώ και ένα χρόνο περίπου, θα ακυρωθεί κατά τον έλεγχο νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως και έγινε.

Δεν θα ήταν λοιπόν χρήσιμο για το Δήμο Θεσσαλονίκης η συμμετοχή μας στην κατάρτιση του κανονισμού;

Επειδή λοιπόν ο όποιος κανονισμός χωρίς την συμμετοχή μας θα έχει την ίδια τύχη, παρακαλούμε να αναβληθεί η συζήτηση του 42ου θέματος της ημερησίας διάταξης, περί «κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων», και να επανέρθει εκ νέου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για νέα διαβούλευση πιο εμπεριστατωμένη και να παραβρεθούμε ώστε να εκφράσουμε νομίμως τις θέσεις μας και να βοηθήσουμε στην σύνταξη ενός νόμιμου κανονισμού.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Κωνσταντίνος Ιακώβου Σπυριδούλα Μπαλούκα
Keywords
Τυχαία Θέματα