Υπόμνημα της Εκκλησίας για τις μετοχές της στην Εθνική Τράπεζα

Η Εκκλησία στην ουσία απειλεί να πουλήσει τις μετοχές της. Υπόμνημα στον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, έστειλε η Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τα μερίσματά της στην Εθνική Τράπεζα......Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου του διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών Αντώνη Ζαμπέλη, επισημάνθηκε ότι “η Εκκλησία της Ελλάδος λόγω της δεσπόζουσας θέσεώς της στην μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος (ΕΤΕ) και πιστεύοντας ότι εκφράζει την πλειονοψηφία των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και των Σωματείων που προσδοκούν την διανομή μερίσματος από την ΕΤΕ για την ευόδωση των κοινωφελών σκοπών τους, απαιτεί και παρακαλεί όλους τους μετόχους που έχουν το μέγιστο έννομο συμφέρον, να απαιτήσουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων : α) τη ρητή και κατηγορηματική δέσμευση του νέου Δ.Σ. όποιου προκύψει από αυτήν, έστω και με δικαστικές ενέργειες να προβεί στην διανομή τουλάχιστον του προβλεπόμενου από το Νόμο μερίσματος (δηλ. του 35%). β) την αποχώρηση
Keywords
Τυχαία Θέματα