"Τέλος η συνεργασία Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου"

"Δεν λειτουργεί το Ελληνικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, αφού το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για «αντικειμενικούς λόγους», αποφάσισε να ακυρώσει την συμφωνία συνεργασίας.Έτσι διακόπηκε η διδασκαλία από καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο... Τμήμα Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.Υπήρχε ο σχεδιασμός το πτυχίο του συγκεκριμένου Τμήματος να αναγνωριζόταν στην Ελλάδα και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αν και από πρακτική άποψη αυτό ήταν δύσκολο να συμβεί.Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αργυροκάστρου πρότεινε στους φοιτητές του Τμήματος να λειτουργήσει αυτό με βάση το παλαιό πρόγραμμα. Δηλαδή το πτυχίο του Τμήματος να ισχύει μόνο στην Αλβανία.Οι φοιτητές, όμως, δεν το δέχθηκαν, αφού υποστήριξαν ότι επέλεξαν το Τμήμα Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που προσέφερε η συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.proinoslogos"
Keywords
Τυχαία Θέματα