ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Παρανομεί το Υπουργείο Απασχόλησης για την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε., διαπιστώνοντας με πρόσφατο πόρισμά του την εσφαλμένη ερμηνεία του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και των φορέων του (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ), εξαιτίας της οποίας στερούνται της άδειας αυτής εργαζόμενες που υπάγονται, αλλά δεν ωφελούνται πραγματικά ...από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Συνιστά μάλιστα στο Υπουργείο Απασχόλησης, αλλά και τον ΟΑΕΔ, να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία που το ίδιο θέσπισε. Μετά την έναρξη εφαρμογής
της διάταξης για την ειδική άδεια μητρότητας (αρθρ. 142 Ν. 3655/2008), η Γ.Σ.Ε.Ε. με επιστολές και παράσταση της προς το Υπουργείο Απασχόλησης και όλους τους αρμόδιους φορείς, είχε εγκαίρως επισημάνει την αδικαιολόγητη και παράνομη εξαίρεση ευρύτατων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων από την αποτελεσματική φροντίδα του παιδιού τους.Εργαζόμενες σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακά γραφεία και πρακτορεία, ασφαλισμένες σε κλάδους ασθένειας που εντάχθ
Keywords
Τυχαία Θέματα