Συνεχίστηκε το Μάιο η αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων

13:10 3/7/2009 - Πηγή: Troktiko
Συνεχίστηκε το Μάιο η αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση στα επιτόκια καταθέσεων ήταν μεγαλύτερη από αυτή των επιτοκίων χορηγήσεων, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το επιτοκιακό περιθώριο. Το γεγονός αυτό είχε επισημάνει και η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος στην πρώτη έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα που εξέδωσε πρόσφατα. Έτσι,
το Μάιο.... οι Τράπεζες διεύρυναν κατά 24% το περιθώριο του επιτοκίου στα καταναλωτικά δάνεια σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2008. Στο τέλος του προηγούμενου έτους, το περιθώριο στα καταναλωτικά δάνεια, δηλαδή η διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων - χορηγήσεων, είχε διαμορφωθεί στο 9,47%, ενώ τον Μάιο η διαφορά αυτή αυξήθηκε στο 11,73%. Αντιστοίχως προκύπτει ότι στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια το περιθώριο αυξήθηκε από την αρχή του χρόνου κατά 50%, στο 3,52% από 1,77%. Τέλος, στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, το περιθώριο από αρνητ
Keywords
Τυχαία Θέματα