"Σίμωνος Μοναχοῦ: Πατήρ Εὐμένιος - ὁ κρυφός Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας"

"Πρόκειται γιά μία ἐξαιρετικά προσεγμένη ἔκδοση, πού μᾶς παρουσιάζει ζωντανά ἕνα Γέροντα, πού ὁ μακαριστός πατήρ Πορφύριος εἶχε ὀνομάσει «κρυφό Ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας». Κληρικοί, μοναχοί καί μοναχές, καί ἕνα πλῆθος ἁπλῶν ἀνθρώπων καταθέτουν βιογραφικά στοιχεῖα γιά τόν Γέροντα, ἀναμνήσεις βιωμάτων ἀπό τήν συναναστροφή μαζί του, θαυμαστά γεγονότα, λόγους οἰκοδομῆς πού ἄκουσαν... ἀπό τό στόμα του, φωτογραφίες καί ἐπιστολές του. Διατηρώντας τόν προσωπικό τρόπο ἐκφράσεως κάθε μαρτυρίας, καί συνδέοντας μέ σεμνό καί ἁρμονικό τρόπο ἕνα πλουσιώτατο σέ πληροφορίες ὑλικό, τό βιβλίο ζωντανεύει τόν Γέροντα στόν
κάθε ἀναγνώστη, προσφέροντας συγχρόνως πολύτιμη πνευματική ὠφέλεια.Ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:«ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ του μέ τούς ἀνθρώπους, ὁ πατήρ Εὐμένιος, ἐνῶ δέν ἦταν ἀπρόσιτος καί ἀπόμακρος, ὅταν τόν πλησίαζες, σοῦ δημιουργοῦσε ἕνα δέος καί μιά συστολή γιά τό πρόσωπό του, μιά εὐλάβεια. Δέν μποροῦσες νά ἀγγίξης τόν πατέρα Εὐμένιο ἤ νά χαριεντιστῆς μαζί του, παρ᾿ ὅλο πού ὁ ἴδιος καί χαρίεις ἦτο καί χιοῦμ
Keywords
Τυχαία Θέματα