"Σχετικά με το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης"

Η επιλογή της θέσης του Δημαρχείου της πόλης θέτει πολλά ερωτηματικά , για την επίδρασή του στο κυκλοφορικό , στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της πόλης . 1. Ένα Δημαρχείο αποτελεί πόλο έλξης και δημιουργίας χιλιάδων δραστηριοτήτων . Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των μετακινήσεων ανθρώπων , την αύξηση κυκλοφορίας αυτοκινήτων ...σε μία από τις πλέον ήδη επιβαρημένες περιοχές της πόλης . Χωρίς αμφιβολία θα δημιουργήσει κυκλοφορικό πρόβλημα και ρύπανση.Ενώ λοιπόν σε κάθε σύγχρονο σχεδιασμό κυρίαρχη παράμετρος είναι η κυκλοφοριακή ελάφρυνση , εδώ σχεδιάστηκε ανάποδα. 2. Είναι ένα κτίριο με μεγάλο
όγκο , δίπλα σε δύο χαμηλότερα κτίρια , αρίστης αρχιτεκτονικής και μείζονος σημασίας.Το Βυζαντινό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο ήταν εκεί. Το Δημαρχείο τα καλύπτει πλέον με τον όγκο του και τα υποβαθμίζει, κάτι που έπρεπε να ληφθεί υπόψη. 3. Η θέση εκείνη ήταν ένας ανοικτός ελεύθερος χώρος , από τους ελάχιστους που έχουν απομείνει στην πόλη και θα έπρεπε να παραμείνει ελεύθερος και να
Keywords
Τυχαία Θέματα