Πρώτα τα ελληνικά νοικοκυριά στην κατανάλωση πετρελαίου

10:30 3/7/2009 - Πηγή: Troktiko
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε για το 2007 , που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση στις 27 Χώρες μέλη , ό μέσος όρος κατανάλωσης φυσικού αερίου ανέρχεται στο επίπεδο του 39,8% Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης του φυσικού αερίου, διαπιστώθηκε στις Κάτω...Χώρες (72%), το Ηνωμένο Βασίλειο (67%), την Ιταλία και την Ουγγαρία ( 57%)Η ΄Ελλάδα (3,3%) , Σουηδία (0,6%) ,Πορτογαλία .(6,8%) κατέχουν τις τελευταίες θέσεις.Ο μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ανέρχεται 24,2%Για την ηλεκτρική ενέργεια, τα μεγαλύτερα
ποσοστά παρατηρούνται στη Μάλτα (70%), Σουηδία (51%) και την Κύπρο (46%). Η ΄Ελλάδα ανέρχεται στην κατανάλωση ενέργειας στο ποσοστό 29%.Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν Ρουμανία ( 11,9%) Πολωνία (12,5%)Ο μέσος όρος κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ ανέρχεται 14,9%.Η Ελλάδα (50%) είχ3 το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης πετρελαίου,ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (39%) και την Κύπρο (36%). .Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν Βουλγαρία (1,2%) ,Τσεχία (0,4%)
Keywords
Τυχαία Θέματα