"Προσοχή σε πλαστό e-mail από την Εθνική Τράπεζα"

"Αγαπητοί αγανγώστες.Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή για ένα ψεύτικο e-mail που κυκλοφόρησε σήμερα και φαίνεται ως αποστολέας η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.Λάβαμε 4 φορές το βράδυ που πέρασε, το...ίδιο ακριβώς e-mail δηλαδή με το ίδιο κείμενο χωρίς καν να έχουμε λογαριασμό τραπέζης σε αυτήν την τράπεζα.Επειδή αυτό έχει ξαναγίνει και παλαιότερα οι Τράπεζες
είχαν ενημερώσει ότι ΚΑΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ δεν ζητά καμία απολύτως πληροφορία απο πελάτη της και πολυ περισσότερο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Το κείμενο που υπάρχει στο E-mail είναι:.......As part of security measures, we regularly screen activityNational Bank of Greece system. During a recent screening, we noticed an issue onyour account. Your account can be accessed without authorization from thethird party. We recently presented a report of illegal use of credit cardassociated with this account.As a precaution, we require additional verification of your paymentand personal information in order to protect your account Nation
Keywords
Τυχαία Θέματα