Προοσωρινά μέτρα..μόνιμου χαρακτήρα.

"Πάντοτε το έλεγα ότι αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, παρά την ανιαρή τους καθημερινότητα, έχουν στιγμές πλούσιου χιούμορ. Μπορεί αυτά που λένε να φαίνονται σοβαρά και κατά την εκφώνησή τους να τηρούν το ανάλογο ύφος, όμως αν το δείτε με μια πιο διεισδυτική ματιά, κρατώντας και τις ανάλογες αποστάσεις, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια ακαθόριστη διάθεση λεπτού χιούμορ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν όλοι κοινωνοί αυτής της λεπτεπίλεπτης σκωπτικής...αίσθησης. Προ πάντων όταν αυτή η διάθεση εκδηλώνεται
από τον Υπουργό Εθν. Οικονομίας κατά την εξαγγελία έκτακτων οικονομικών μέτρων και συμβαίνει να είστε κάτοικοι του μακάριου αυτού τόπου. Τότε ανακαλύπτετε ότι η αίσθηση του χιούμορ σας έχει εγκαταλείψει ως εξατμιζόμενο ύδωρ. Όμως καλύτερα να σταθούμε στο ανάλαφρο ύφος της υπόθεσης που ανέρχεται σε μεγάλα ύψη όταν με απόλυτο ύφος μας ανακοινώνουν ότι άπαντα τούτα τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και αποσκοπούν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες του προϋπολογισμού και όταν παρ
Keywords
Τυχαία Θέματα