"ΠΡΕΒΕΖΑ:Πρωτοποριακή εγκατάσταση διαχείρισης ζωικών αποβλήτων"

"Mια πρωτοποριακή εγκατάσταση που στόχο έχει να διαχειριστεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο τα ζωικά απόβλητα μετατρέποντάς τα σε ενέργεια λειτουργεί σε χοιροτροφική μονάδα της Πρέβεζας,ιδιοκτησίας του κ.Χήτα Βαγγέλη. Η εγκατάσταση αυτή λειτουργεί δοκιμαστικά (όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο) κι έχει καταφέρει στο διάστημα αυτό να μετατρέψει σε ενεργειακά αυτόνομη την μονάδα των 2.000 χοιρομητέρων παράγοντας βιοαέριο από την επεξεργασία... των λυμάτων που έτσι δεν ρυπαίνουν πλέον το περιβάλλον. Ο Νομάρχης Πρέβεζας Βασίλης Ιωάννου υπογραμμίζει ότι η πρωτοποριακή αυτή εγκατάσταση μπορεί να δεχτεί τα
λύματα και από τις υπόλοιπες μονάδες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού επιτυγχάνοντας διπλό αποτέλεσμα: Και την διαχείριση των λυμάτων αλλά και την παραγωγή ενέργειας που τόσο σημαντική είναι για την προστασία του περιβάλλοντος. H προσπάθεια της διαχείρισης των λυμάτων σε μια περιοχή με έντονη χοιροτροφική δραστηριότητα- που γειτνιάζει μάλιστα με τον Λούρο ποταμό και τον Αμβρακικό
Keywords
Τυχαία Θέματα