"Πράσινα τέλη κυκλοφορίας και ανίδεοι πολιτικοί"

"Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει περιορισμούς στα καυσαέρια που μπορεί να εκπέμπει ένα όχημα. Τα όρια αυτά πλαισιώνονται από την βασική οδηγία 70/220/EEC, η οποία τροποποιείται συνεχώς, με σκοπό αυτά να γίνονται όλο και αυστηρότερα. Οι... βασικές τροποποιήσεις είναι οι παρακάτω:- Πρότυπο Euro 1: Οδηγίες 91/441/EEC μόνο για επιβατηγά ή 93/59/EEC για επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά.- Πρότυπο Euro 2: Οδηγίες 94/12/EEC ή 96/69/EEC.- Πρότυπα Euro
3/4: Οδηγία 98/69/EC, περισσότερες τροποποιήσεις με την 2002/80/EC.- Πρότυπα Euro 5/6: Ο προτεινόμενος κανονισμός Euro 5 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, ενώ τα προτεινόμενα όρια του Euro 6 εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι με βάση αυτά τα πρότυπα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα ορίζονταν και ποια είναι τα «καθαρά» αυτοκίνητα που θα πρέπει να πληρώνουν λιγότερα τέλη. Κι όμως η πρόταση που παρουσίασε ο κ Σουφλιάς χωρίζει τα αυτοκίνητα με βάση την
Keywords
Τυχαία Θέματα