Ποιός θα απαντήσει...

"Δέν γνωρίζω εάν παρατηρώντας τίς φωτογραφίες,θά πρέπει νά προσθέσω ΚΑΙ σχόλια,διά τήν σημερινήν ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΝ,τής πλατείας,όπου έχει φιλοτεχνηθεί καί τοποθετηθεί,πρίν από λίγα χρόνια (προ-ολυμπιακή περίοδο 2004) από μερικούς ρομαντικούς Πειραιώτες,""τό ΛΕΟΝΤΑΡΙ τού Πειραιώς"",τό οποίο έχει... καθιερωθή ώς σύμβολο τής Πόλεως τού Πειραιά,από τό 176 μ.Χ,ακόμη!!!!!!Θά ήθελα όμως νά ρωτήσω,ποιός από τούς ανωτέρω ""Δημόσιους Άρχοντες"",έγινε ΣΥΝΕΡΓΟΣ σ΄ αυτό τό έγκλημα,τής αισθητικής παραμορφώσεως,τής συγκεκριμένης πλατείας,τού
συμβόλου τού Πειραιά καί τής στερήσεως,σέ μικρούς καί μεγάλους (ηλικιακά) επισκέπτες ν΄ απολαμβάνουν,τήν όποια θέα καί χώρο προσέφερε κι ή οποία,αφού εδώθη σέ επιχειρηματία,δι΄ εκμετάλλευσιν (αδιαφορώ διά τούς όρους),έχει καταληφθή τουλάχιστον,κατά τά 5/6,τής συνολικής της επιφάνειας,από τραπεζοκαθίσματα καί υπερκατασκευές!!!!! Απευθυνόμενος δέ,σέ ΑΡΜΟΔΙΕΣ(?) υπηρεσίες,όπως Δημοτική Αστυνομία,Πολεοδομία,κι εμπλεκόμενες υπηρεσίες τού ΟΛΠ,όχι μόνον δέν έλαβα πειστικές
Keywords
Τυχαία Θέματα