Παρέμβαση της Κυβέρνησης για το Φάρμακο

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εισάγει μέτρα για να μειωθεί το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο για το κράτος όσο και για τους ίδιους τους πολίτες... Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η τροπολογία που υπογράφεται από τους υπουργούς Γ. Παπαθανασίου, Κ. Χατζηδάκη, Φ. Πάλλη-Πετραλιά
και Δ. Αβραμόπουλο αποτελείται από δύο σκέλη σχετικά με την πολιτική για το φάρμακο: 1. Το πρώτο σκέλος βελτιώνει περαιτέρω τον τρόπο υπολογισμού της τιμής φαρμάκου στους χονδρεμπόρους, έτσι ώστε, με παρέμβαση στη μεθοδολογία, να επιτευχθεί μείωση των τιμών διάθεσης ενός φαρμάκου. Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα η τιμή διάθεσης ενός φαρμάκου προσδιοριζόταν από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 14 παλαιότερα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία και της χαμηλότερης τιμής που καταγράφεται στα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ, πλέον η
Keywords
Τυχαία Θέματα