Παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για τις προμήθειες ιατρικού και νοσηλευτικού υλικού

Στο Ευρωδικαστήριο στέλνει για μία ακόμη φορά την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς η χώρα μας, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της κυβέρνησης, διατηρεί τις «γκρίζες ζώνες» στις προμήθειες ιατρικού και νοσηλευτικού...υλικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να προσφύγει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, διότι η χώρα αρνείται να μεταβάλει σειρά εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, για συμβάσεις δημόσιων προμηθειών που αφορούν ορισμένα είδη ιατρικού υλικού.Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 228 της Συνθήκης το οποίο προβλέπει ότι, προσφεύγοντας στο Δικαστήριο, η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού ή της χρηματικής ποινής που οφείλει να καταβάλει το συγκεκριμένο κράτος-μέλος και το οποίο η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο για την περίσταση.
Keywords
Τυχαία Θέματα