Όσοι πιστοί προσέλθετε!

Tα δεδομένα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου έγιναν γνωστά. Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, θα εκδοθούν 21.000.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤ 2,00, με ελάχιστο όριο συμμετοχής νέων μετόχων, 25.000 μετοχές, συνολικής αξίας ¤ 55.750. Αναλυτικά η ανακοίνωση:...Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι σήμερα 15.07.2009 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ¤ 42.000.000, με την έκδοση 21.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤ 2,00, με τους παρακάτω όρους :1.- Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων.2.-
Συμμετοχή νέων μετόχων με ιδιωτική τοποθέτηση (απόφαση Δ.Σ.)3.- Τιμή διάθεσης μετοχής ¤ 2,00, πλέον 10% ποσοστού Σωματείου, τελική τιμή διάθεσης ¤ 2,23.-4.- Ελάχιστο όριο συμμετοχής νέων μετόχων, 25.000 μετοχές, συνολικής αξίας ¤ 55.750 (περιλαμβανομένου του 10% του Σωματείου)5.- Διάρκεια καταβολής 4 μήνες, μέχρι 15.11.2009, που μπορεί να παραταθεί μέχρι 15.12.2009."http://www.postgame.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα