Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του καταλόγου των μελών του Εκτάκτου Συνεδρίου της N.Δ

Οι επιμέρους κατάλογοι των Συνέδρων έχουν αναρτηθεί στις Γραμματείες του Κόμματος, στα Γραφεία των Περιφερειακών Οργανώσεων, στα Γραφεία της ΟΝΝΕΔ και στη Μηχανογράφηση. Προθεσμία για ενστάσεις επί του καταλόγου, θα υπάρχει μέχρι την Τρίτη... ...20 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.Ενστάσεις υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή, στα Κεντρικά Γραφεία του κόμματος (Ρηγίλλης 18) ή στο fax 210-7418197.
Keywords
Τυχαία Θέματα