Ολοκληρώθηκε η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα

18:14 2/7/2009 - Πηγή: Troktiko
Ολοκληρώθηκε η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών... Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο
το συνολικό ποσό μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε σε τρεις δόσεις. Το συνολικό ποσό ή η πρώτη δόση μπορούν να εξοφληθούν εμπρόθεσμα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2009. Η δεύτερη δόση μπορεί να εξοφληθεί εμπρόθεσμα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στις συνεργαζόμενες τράπεζες που αναφέρονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2008 περιλαμβάνονται αποζημιώσεις, εφάπαξ παροχές ταμείων οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη ΔΟΥ που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα με τα σχετικά παραστατικά, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί εάν υπόκεινται στην καταβολή έκτακτης εισφοράς και το ύψος αυτής
Keywords
Τυχαία Θέματα