Όλες οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

Γεγονός αποτελεί από σήμερα η μείωση της θητείας στους εννέα μήνες για όσους υπηρετούν στο στρατό ξηράς. Η υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πλέον έχει ισχύ νόμου. Ας σημειωθεί ότι στο ναυτικό και την αεροπορία η θητεία παραμένει ως έχει, στους 12 μήνες...Αναλυτικά, ιδού πώς διαμορφώνεται η νέα χάρτα για τους στρατευμένους και τους αντιρρησίες συνείδησης.ΦαντάροιΟι υπόχρεοι πλήρους θητείας θα παίρνουν απολυτήριο, αφού συμπληρώσουν υπηρεσία:*
• 11 μηνών, όσοι κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.* • 10 μηνών όσοι παρουσιάστηκαν στα κέντρα εκπαίδευσης από 1 Μαΐου 2009 και όσοι καταταχθούν μέχρι 31 Ιουλίου 2009.* • Εννέα μηνών όσοι θα καταταχθούν από 1 Αυγούστου 2009 και μετά.Όσοι δικαιούνται μειωμένη θητεία εννέα μηνών θα απολυθούν σε οχτώ μήνες, εφόσον κατετάγησαν από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Καμία μείωση δεν προβλέπεται για όσους μπήκαν στο στρατό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2008.Δόκιμοι Εφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ)Απολύονται έπειτα
Keywords
Τυχαία Θέματα