"Οί Έλληνες Καταναλωτές διστάζουν στις επίσημες καταγγελίες"

01:27 3/7/2009 - Πηγή: Troktiko
"Το 2008, το 16% των καταναλωτών ηλικίας 15 ετών και άνω στην ΕΕ-27 είχε πραγματοποιήσει επίσημη καταγγελία κατά τους τελευταίους 12 μήνες για τον πωλητή ή τον πάροχο υπηρεσιών.Στην Έλλάδα το...ποσοστό φθάνει στο επίπεδα του 9% πού έχει προβεί σε επίσημη καταγγελία. Το μεγαλύτερο μερίδιο των καταναλωτών που καταγγέλλουν βρέθηκαν στη Σουηδία (34%), η Κάτω Χώρες (25%), τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο 24%), Φινλανδία (23%) και Δανία (22%) και το χαμηλότερο στη Βουλγαρία (4%), τη Λετονία και την Πορτογαλία (και τα δύο 5%), τη Λιθουανία και τη Ρουμανία (6% και οι δύο).Στην ΕΕ27, λίγο
πάνω από το ήμισυ (51%) αυτών που έχουν υποβάλει καταγγελία ήταν ικανοποιημένοι με το τρόπο με τον οποίο εξετάστηκαν.Στην Έλλάδα το ποσοστό φθάνει στα επίπεδα του 45% που έμειναν ικανοποιημένοι.Τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης βρέθηκαν στη Σλοβακία (80%), τη Σλοβενία (73%), την Τσεχική Δημοκρατία και την Αυστρία (και οι δύο 68%) και το χαμηλότερο στην Γαλλία (30%), την Ισπανία, τη Λετονία και τ
Keywords
Τυχαία Θέματα