"Οι Googlers του ΤΕΙ Μεσσολογγίου"

"Μία νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στην πορεία αναβάθμισης του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Το τμήμα συμμετείχε σε ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης και εκπαίδευσης σπουδαστών στις μεθόδους Online Marketing όπως αυτές παρέχονται από το Google. Στα πλαίσια της συμμετοχής αυτής, το Τμήμα ΕΠΔΟ πήρε μέρος
στο διεθνή διαγωνισμό, Google Online Marketing Challenge με τρείς ομάδες από φοιτητές οι οποίες συντονίζονταν από τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Σπύρο Συρμακέση.Οι φοιτητές που επιλέχτηκαν για το διαγωνισμό χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, όπου τη διαχείριση κάθε ομάδας ανέλαβε ένας από αυτούς. Μέσα από μία διαδικασία εσωτερικής εκπαίδευσης οι ομάδες εκπαιδεύτηκαν σε δύο μήνες σε θέματα μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Ο υπεύθυνος φοιτητής κάθε ομάδας ήταν υπόλογος για την πρόοδο της στη διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Μετά το τέλος της επίπονης εκπαίδευσης κάθε ομάδα πήρε από το Google 200 δολάρια με την υποχρέωση να τα αξιοποιήσει για την προώθηση μία
Keywords
Τυχαία Θέματα