Ο εισαγγελέας που δεν ασκεί διώξεις σε συναδέλφους του

Νόμος 1756/1988ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΆρθρο 91, παράγραφος 3, εδάφιο β΄Πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού συνιστούν ιδίως:α). Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα και η συμμετοχή του σε πράξεις που οδηγούν στην κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας,β). Η συμμετοχή του
σε οργάνωση της οποίας οι... σκοποί είναι κρυφοί ή επιβάλλει στα μέλη της μυστικότητα,γ). Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών,δ). Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του...♦ Φυσικά, σε κανέναν δικαστή δεν έχει ασκηθεί δίωξη, δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος, αφού κανείς δεν τον έχει παραβιάσει… Ναι, κανείς δικαστής δεν έχει υποπέσει στα περιγραφόμενα αδικήματα από τον παραπάνω Νόμο!Τώρα βέβαια, ένας δικαστής θα μπορούσε να ισχυριστεί: και οι πολιτικοί να εμπίπτουν σε αντίστοιχο νόμο με ανάλογες κυρώσεις.Δηλαδή, ένα
Keywords
Τυχαία Θέματα