"Νέος οδηγός καταναλωτών της Greenpeace για τα μεταλλαγμένα ζωικά προϊόντα"

"Η έρευνα της Greenpeace πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2009 και αφορά στις μεγαλύτερες βιομηχανίες ζωικών προϊόντων (φρέσκο γάλα, αυγά, κοτόπουλα, αλλαντικά και ψάρια). Η βαθμολογία αποτυπώνεται πια... ποσοστιαία (%) και όχι με «πράσινη» και «κόκκινη» κατηγορία ώστε να είναι ξεκάθαρη η θέση των εταιριών στα εξής:• τα πιστοποιητικά και τις γραπτές εγγυήσεις που προσκόμισαν οι εταιρίες και αποδεικνύουν τη χρήση μη μεταλλαγμένων ζωοτροφών,• το κατά πόσο τα πιστοποιητικά και οι γραπτές αναλύσεις αφορούν στο σύνολο ή
μέρος των προμηθευτών της κάθε εταιρείας,• την πραγματοποίηση αναλύσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια για μεταλλαγμένα καθώς και τη συχνότητά τους,• την ύπαρξη συστήματος κυρώσεων που εφαρμόζεται σε προμηθευτές σε περίπτωση χρήσης μεταλλαγμένων, και• την πρόθεση για αποτύπωση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος τη μη χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών, εφόσον η εταιρεία μπορεί να την εγγυηθεί.Όπως προκύπτει από τον Οδηγό Καταναλωτών, στην Ελλάδα έχει σημειωθεί σημαντική
Keywords
Τυχαία Θέματα