"Μια ερώτηση στους υπεύθυνους του ΑΣΕΠ"

"Όλοι γνωρίζουμε ότι οι αμιγώς γραπτοί διαγωνισμοί είναι θεωρητικά αδιάβλητοι (αντίθετα με όσους εμπεριέχουν συνέντευξη). Στους διαγωνισμούς αυτούς, το μηχανογραφημένο έντυπο των απαντήσεων συμπληρώνεται από τους υποψηφίους και τοποθετείται σε ειδικά κομπιούτερς όπου βγαίνει αυτόματα η βαθμολογία χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση...Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα : είναι αλήθεια ότι εδώ σταματά η μηχανογραφημένη αυτόματη διαδικασία και ότι τα ονόματα των υποψηφίων μαζί με την βαθμολογία τους καταχωρούνται στις τελικές λίστες από
υπαλλήλους του ΑΣΕΠ? Αν υποθέσουμε ότι ένας από αυτούς τους υπαλλήλους έχει ένα γνωστό υποψήφιο Χ, ο οποίος έχει πραγματικό βαθμό 69 με άριστα το 100. Αν υποθέσουμε επίσης ότι από 'ανθρώπινο λάθος' ο υπάλληλος καταχωρεί στις τελικές λίστες του ΑΣΕΠ βαθμό 96 αντί 69 για τον Χ γνωστό του, τότε, οι πιθανότητες να περάσει ο Χ αυξάνονται σημαντικά αφού οι θέσεις 'παίζονται' στα δεκαδικά. Πως μπορεί να αποκαλυφθεί αυτή η απάτη ? Δεν μπορεί!!! αφού μόνο ο ευεργετημέν
Keywords
Τυχαία Θέματα