"Μεταξύ απόλυσης ή μείωσης αποδοχών καλούνται να επιλέξουν οι εργαζόμενοι στη Shelman"

"Ένας ακόμη επιχειρηματικός όμιλος έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των επιχειρήσεων όπου στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης έρχεται να επιβάλει μειώσεις μισθών, περικοπές δικαιωμάτων μέσω... της εκ περιτροπής εργασίας ( τετραήμερα) ή των αναγκαστικών αδειών άνευ αποδοχών.Πρόκειται για τον όμιλο της SHELMAN, όπου η εταιρεία,
με επιστολή του Διευθύνωνοντα Συμβούλου προς του εργαζόμενους στις 28/5/2009 , τους καλεί να επιλέξουν μεταξύ «ομαδικών απολύσεων» και «μείωσης αποδοχών». Ο στόχος συγκεκριμένος, να μειωθεί το εργατικός κόστος για την εταιρεία για την οικονομική χρήση του 2009 ( να κοπούν 26 ημερομίσθια από τους εργαζόμενους μέχρι 31/12/2009).Μπροστά στον εκβιασμό αυτό και ύστερα από διάλογο με την εργοδοσία, το σωματείο εργαζομένων στο εργοστάσιο της Κομοτηνής διοργανώνει συνέλευση εργαζομένων στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής την Δευτέρα 8/6/2009 όπου εισηγήται στους εργαζόμενους, με τις “ευλογίες” και του προέδρου του Ε.Κ. Κομοτηνής, την υιοθέτηση της τετραήμε
Keywords
Τυχαία Θέματα