Μεταφορές ασφαλιστήριων συμβολαίων σε άλλη εταιρία

"Μετά τις πρόσφατες δυσάρεστες εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο με την ανάκληση αδειών σε 5 ασφαλιστικές εταιρείες, η ΕΚΠΟΙΖΩ συμβουλεύει τους καταναλωτές – θύματα - αυτής της κατάστασης, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την μεταφορά των συμβολαίων τους σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία...Θα πρέπει τα συμβόλαια όλων των ασφαλισμένων, να θεωρηθούν εν ισχύ και να μεταφερθούν ως έχουν σε
άλλη ασφαλιστική εταιρεία και όχι ως άκυρα, εφ’όσον βέβαια είναι πληρωμένα.Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές1. Ο ασφαλισμένος καταναλωτής συμπληρώνοντας νέα αίτηση ασφάλισης, στην εταιρεία που μεταφέρεται, δηλώνει το ιατρικό του ιστορικό έως εκείνη τη στιγμή. ΄Αρα η νέα εταιρεία θα πρέπει να γράψει στις παρεκκλίσεις αν έκανε το ιστορικό αποδεκτό ή όχι, και αν του δίδει εξαίρεση, για ποιο πράγμα την δίδει και για πόσο χρονικό διάστημα, π.χ. 2 χρόνια με επανεξέταση; ή ισοβίως;2. Πρέπει να δηλώνεται με όρο στις παρεκκλίσεις ότι δεν ισχύει η περίοδος αναμονής των 45 ημερών ή 90 ημερών για ασθένειες που θα εμ
Keywords
Τυχαία Θέματα