Μέσα σε μια νύχτα "εξαφάνισαν" το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

"Όχι στη διάλυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών - Όχι στην αποδιοργάνωση της έρευναςEκστρατεία Ενημέρωσης και Συγκέντρωση ΥπογραφώνΗ πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) για τη "χωροταξική και γνωστική αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας" –ξαφνικά, χωρίς καμία διαβούλευση με την... ερευνητική κοινότητα, χωρίς καμία επιστημονική αιτιολόγηση, χωρίς καμία μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς καμία οικονομοτεχνική μελέτη, χωρίς κανένα προτεινόμενο εφικτό χρονοδιάγραμμα- αποδιοργανώνει τη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), υπονομεύει τη μακροχρόνια επιτυχημένη ερευνητική δράση
του και οδηγεί στη διάλυσή του.Οι εργαζόμενοι στο ΕΙΕ -ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό- μαζί με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, αναγκάζονται να αντιδράσουν σε αυτή την προοπτική. Καλούν όλους τους πολίτες να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του ΕΙΕ (www.eie.gr) και να ενημερωθούν για τον επαπειλούμενο κατατεμαχισμό του Ιδρύματος αλλά και την αποδιοργάνωση των ερευνητικών κέντρων της χώρας,
Keywords
Τυχαία Θέματα