Κατάθεση τροπολογίας για τις τιμές στα φάρμακα τις προμήθειες και τα ανθυγιεινά επαγγέλματα

Αλλαγή της διαδικασίας προσδιορισμού της λιανικής τιμής στο φάρμακο, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.Διαπιστώνοντας το υπουργείο Υγείας, ότι το προηγούμενο σύστημα προσδιορισμού της... τιμής διάθεσης των φαρμάκων, δεν οδήγησε σε χαμηλές λιανικές τιμές, προβλέπει στην τροπολογία του τον προσδιορισμό της, από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται συνολικά στην Ε.Ε., αντί του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε. των δεκαπέντε παλαιότερων κρατών (συν την Ελβετία) και της χαμηλότερης
τιμής των 10 νέων κρατών-μελών. Στην ίδια τροπολογία, συγκροτείται διυπουργική Επιτροπή με σκοπό την διενέργεια των προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που αφορούν στο ΕΣΥ και το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και έχουν σχέση με φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό κλπ. Τέλος, το τρίτο άρθρο της τροπολογίας προβλέπει την συγκρότηση διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιε
Keywords
Τυχαία Θέματα