Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, το οποίο περιλαμβάνει και σειρά διατάξεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη μεταναστευτική πολιτική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά... Ανάμεσα στις διατάξεις που προστέθηκαν στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου υπάρχουν και οι εξής: Νομιμοποίηση των δαπανών που δεν καλύπτονται απ’ την κείμενη νομοθεσία
και διενεργήθηκαν απ’ τους ΟΤΑ μετά τον Ιούλιο του 2005, εφόσον αυτές αφορούν έργα, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις που παρασχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων της περιοχής τους, έχουν καταβληθεί οι σχετικές δαπάνες χωρίς να έχουν ακυρωθεί οι σχετικές πράξεις από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη και έχει βεβαιωθεί απ’ τα αρμόδια όργανα η εκτέλεση των σχετικών έργων και η απασχόληση των εργασθέντων. Μέλος δημαρχιακού συμβουλίου που ανεξαρτη
Keywords
Τυχαία Θέματα