"Καλλικράτης: Τι αλλάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση:"

"1) Θεσμοθετούνται 7 Γενικές Διοικήσεις.Αρμοδιότητες: οι οποίες ασκούνταν μέχρι σήμερα από τις Διοικητικές Περιφέρειες και λόγω της φύσης τους ή για συνταγματικούς λόγους δεν μπορεί να μεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και παραμένουν στην κρατική διοίκηση. Μεταξύ αυτών: χωροταξία – πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική... πολιτική ή μεταναστευτική πολιτική,2) 13 Περιφέρειες: Αιρετός ο Περιφερειάρχης ο οποίος επιλέγει τους αντιπεριφερειάρχες μεταξύ των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων. Οι αντιπεριφερειάρχες είναι είτε θεματικοί ( δηλαδή ασχολούνται με κάποιο συγκεκριμένο
θέμα) είτε τοπικοί ( δηλαδή εκπροσωπούν έναν πρώην νομό). Κάποιος τοπικός αντιπεριφερειάρχης μπορεί να είναι και θεματικός! Δηλαδή π.χ ο καινούργιος Περιφερειάρχης θα ορίσει ουσιαστικά αντιπεριφερειάρχη για την Αιτωλοακαρνανία!3)Αρμοδιότητες ( ενδεκτικά)• Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ιδίως η διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, η εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιφέρεια
Keywords
Τυχαία Θέματα