Υποτροφίες σε παιδιά αγροτών.

Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και μόνο σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων θα δίνονται οι υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ . Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη. Σύμφωνα με την απόφαση οι υπότροφοι θα επιλεγούν... από ειδική επιτροπή που συστήνει ο υπουργός στη βάση των εξής κριτηρίων:− Εισόδηµα (γονέα) µέχρι 10.000 ευρώ 50 µονάδες.− Εισόδηµα από 10.001 ευρώ – 15.000 ευρώ 30 µονάδες.− Εισόδηµα από 15.001 ευρώ − 20.000 ευρώ 20 µονάδες. − Εισόδηµα πάνω από 20.001 ευρώ 10 µονάδες.− Για κάθε ένα από τα
πρώτα δύο τέκνα οικογένειας 10 µονάδες.− Για το τρίτο τέκνο 20 µονάδες. − Για το τέταρτο τέκνο 30 µονάδες και− για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων 10 µονάδες.− Παλλινοστούντες Πόντιοι Οµογενείς 30 µονάδες.- Τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω πενήντα (50) µονάδες. - Τέκνα που ένας εκ των γονέων ή ανύπαντρων αδελφών µε αναπηρία 67% και άνω τριάντα (30) µονάδες.− Πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα µε τη σειρά εισαγωγής τους
Keywords
Τυχαία Θέματα