"ΥΠΕΠΘ : «Η χρηματοδότηση για το Δ.Π.Θ. ανέρχεται στα 72 εκ. €»"

"Απάντηση στην ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σχετικά με την μείωση της χρηματοδότησης του από το ΕΣΠΑ κατά 43% (27 εκ. €) εξέδωσε την Τρίτη (23/6) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Σύμφωνα με αυτήν, η...κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ υπήρξε αποτέλεσμα απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στα τέλη του 2006 ενώ παράλληλα, μεταφέρθηκαν κατ’ εξαίρεση ακόμα 26 εκ. € από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την ενίσχυση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας
αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του Δ.Π.Θ. μέσω του ΠΕΠ ανήλθε σε 40 εκ. € και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε 32 εκ. €, ήτοι 72 εκ. €.Η απάντηση του ΥΠΕΠΘ αναλυτικά έχει ως εξής :Η Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την από 22/6/2009 ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η κατανομή πόρων υπήρξε αποτέλεσμα απ
Keywords
Τυχαία Θέματα