Γιατί να πάρει 225 χιλ. ευρώ κρατικό χρήμα το Ίδρυμα Κ. Σημίτη;

ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑΚανείς δεν μπορεί να καταλάβει μια τέτοια περίοδο γιατί πρέπει να πάρει το ποσό των 225 χιλ. ευρώ κρατική επιδότηση απο την υπουργό Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου το "Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη". Δείτε την ανακοίνωση:“Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2009 την ετήσια κρατική επιχορήγηση του «Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη».... (άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3577/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3752/2009) στο ποσό των ευρώ (225.000 €) σε βάρος του ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−120. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, ποσοστά διάθεσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα