"Για μη καταβολή επιδόματος master"

"Αγαπητό τρωκτικό,Εργάζομαι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία περίπου 30 χρόνια εκ των οποίων τα τελευταία 7 σαν διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ (απέκτησα το δίπλωμά μου το 2003).Πρόσφατα το ΕΜΠ με απόφασή του, την οποία παραθέτω εν συντομία μου χορήγησε πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο, τα διπλώματα 5ετούς φοίτησης που απονέμει μετά την ολοκλήρωση 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων ενιαίων σπουδών και με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα ...με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του, είναι πλήρως ισότιμα με πτυχία MASTER ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. (ΦΕΚ 54/1-8-1978).Αντίγραφο αυτού του πιστοποιητικού κατέθεσα στην εταιρεία που εργάζομαι αιτούμενος του σχετικού επιδόματος. Έχουν περάσει περίπου δύο μήνες από τότε χωρίς να πάρω κάποια απάντηση. Σε αναφορά μου στον Συνήγορο του Πολίτη για το αν είναι νόμιμο ή όχι το αίτημά μου, έλαβα την αποστομωτική απάντηση ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, παρότι κοινοποίησε στην ΕΑΒ τη σχετική νομοθεσία ως προς την υποχ
Keywords
Τυχαία Θέματα