"Φτάνει πια..."

"Αυτά συμβαίνουν στο Δημόσιο, όταν κάποιοι γίνονται διευθυντές και ασκούν εξουσία σύμφωνα με τις σεξουαλικές τους ορέξεις. Δεν ξέρω πως μπορώ να καταπιώ τέτοια αδικία αλλά και δεν μπορώ να βρω άκρη μέσω του συστήματος. ΓιΆ αυτό το στέλνω σε εσάς που τουλάχιστον όλο αυτό τον καιρό που σας διαβάζω τους ξεφωνίζετε. Τρομοκρατία, απειλές, φόβος και sex!!!!! Μου χρωστάνε άδεια από το 2008 και όχι μόνο δεν μου τη δίνουν αλλά με προκαλούν και με απειλούν προκειμένου να ωφελήσουν και εξυπηρετήσουν τις γκόμενές τους. ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!"Διαβάστε εδώ:"Κύριε Πρόεδρε, σας αναφέρω ότι εργάζομαι στο …………………, όπου
εργάζεται και η κ. …………………., μαζί αποτελούμε το σύνολο των απασχολούμενων υπαλλήλων στο παραπάνω αναφερόμενο γραφείο.Την 17η Ιουλίου 2009, αιτήθηκα προφορικώς από τον Δντή …………………….. κ. ……………, 10ήμερη κανονική άδεια, αρχομένης από 10 Αυγ. 2009. Ο κ. ……………. με ενημέρωσε ότι δεν είναι δυνατή η απουσία όλων των υπαλλήλων από το γραφείο κατά το διάστημα από 17 έως 21 Αυγούστου, διότι δεν το επιτρέπο
Keywords
Τυχαία Θέματα