Εξι αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια από φέτος

Αλλάζουν τα δεδομένα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε περίπου 100.000 φετινούς υποψήφους οι οποίοι ετοιμάζονται για την υποβολή της Αίτησης- Δήλωσής τους τις επόμενες μέρες.Από 1 έως 22 Φεβρουαρίου καλούνται οι 100.000 φετινοί υποψήφιοι να υποβάλουν Αίτηση- Δήλωση στο σχολείο τους για να δηλώσουν:● Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά ● Αν θα εξεταστούν πανελλαδικά ...και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ● Αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά
μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)● Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ)● Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ● Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).Οι έξι αλλαγές.1. Με νέο τρόπο η εξέταση των ειδικών μαθημάτωνΑπό φέτος η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος ξένης γλώσσας γίνεται ως εξής: Όσον αφορά την ..............κατα
Keywords
Τυχαία Θέματα