ΕΥΔΑΠ: Εξόφληση λογαριασμών μέσω διαδικτύου

"Μια νέα υπηρεσία παρέχει η ΕΥΔΑΠ στους πελάτες της και σχετίζεται με την πληρωμή του λογαριαμού τους.Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οι πελάτες που επιθυμουν μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης - αποχέτευσης μέσω του internet... Συγκεκριμένα, ο πελάτης μπορεί να εξοφλεί τον λογαριασμό του : .......1) Απευθείας στο web banking της τράπεζας
επιλογής του.2) Με το phone / mobile banking της τράπεζας επιλογής του.3) Μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ (www.eydap.gr) στην ενότητα «Ο Λογαριασμός σας > Τρέχων Λογαριασμός» και με διασύνδεση με την τράπεζα της επιλογής του. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, όπως αποφυγή διπλοπληρωμής, εξόφληση των λογαριασμών εντός 20 ημερών από την λήξη τους, αποφυγή πληκτρολόγησης (προσυμπληρωμένα πεδία στο σύστημα της τράπεζας, όπως αριθμός παραστατικού, ημερομηνία λήξης, ποσόν).Για την υπηρεσία ηλεκτρονικής εξόφλησης των λογαριασμών η ΕΥΔΑΠ συνεργάζεται μέχρι σήμερα με τις τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, ΑΤΕ Bank, Pr
Keywords
Τυχαία Θέματα