Έως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας για ληξιπρόθεσμα χρέη ως και 200.000 ευρώ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας για ληξιπρόθεσμα χρέη ως και 200.000 ευρώ, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψήφισε η Βουλή. Σε περίπτωση κατάθεση ανακριβούς φορολογικής δήλωσης ή τη μη υποβολή της... ...προβλέπεται πρόσθετος φόρος 4,5% για κάθε μήνα επί της διαφοράς του φόρου που οφείλεται, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% για κάθε μήνα με ανώτατο όριο το 200%. Βάση του νέου νομοσχεδίου, αυξάνεται από τις 30.000 στις 150.000 ευρώ, το όριο για την προσωποκράτσης και από τις 2.000 στα 5.000 ευρώ το όριο ποινικοποίησης χρεών από ασφαλιστικές εισφορές.
Keywords
Τυχαία Θέματα