"Έλληνας έλυσε το γόρδιο δεσμό"

"Ο Γόρδιος Δεσμός ήταν ένας μύθος ο οποίος κυριαρχούσε στην Ασία περίπου το 334 με 333 π.Χ.. Σύμφωνα με τη παράδοση στη πόλη Γόρδιο, πρωτεύουσα της Φρυγίας υπήρχε η περίφημη άμαξα του Μίδα, ιδρυτή της πόλης, της οποίας...«ο ζυγός ήταν προσηλωμένος δια δεσμού εκ φλοιού κρανέας τόσο, εντέχνως, ώστε δεν εφαίνετο ούτε αρχή ούτε τέλος, υπήρχε δε ο χρησμός, καθ ον όστις λύση τούτον τον δεσμόν, μέλλει να άρξη της Ασίας». Σύμφωνα με αυτή τη φράση, η οποία φαίνεται να αναλύει πλήρως τη παράδοση που υπήρχε, ο ζυγός και ο άξονας της άμαξας του
Μίδα ήταν δεμένοι μεταξύ τους με ένα τεράστιο κομμάτι σκοινί και ένα κομμάτι από ξύλο κρανιάς. Ο κόμπος ήταν απίστευτα δύσκολος να λυθεί, μιάς και δεν εξείχε σε κανένα σημείο ούτε η αρχή ούτε το τέλος του. Η παράδοση έλεγε ότι, όποιος θα κατάφερνε να λύσει το κόμπο θα ήταν ο επόμενος κυρίαρχος της Ανατολής. . Την εποχή εκείνη ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει ήδη τη μεγάλη του εκστρατεία προς την Ασία. Μετά από την πρώτη μάχη και την επικράτηση του στο Γραν
Keywords
Τυχαία Θέματα