Διαμαρτυρία από έναν συνεπή φορολογούμενο πολίτη

"Είμαι ιδιοκτήτης επιχείρησης με περίπου 35 υπαλλήλους, η οποία είναι αρκετά κερδοφόρος από φορολογικής πλευράς.Το φορολογικά κερδοφόρος εάν με ρωτήσετε είναι από συνέπεια προς τους νόμους της πολιτείας ή αναγκαστικά λόγω του ότι υπάρχει αδυναμία αποφυγής των φορολογικών υποχρεώσεων;Η απάντηση είναι ότι στις φορολογικές μου υποχρεώσεις κυριαρχεί η συνέπεια πρωτίστως προς τους νόμους της πολιτείας το ίδιο συμβαίνει και ως προς τις λοιπές υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ.Η συνέπεια προκύπτει από το ότι:Δηλώνω καθαρό φορολογητέο κέρδος σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διπλάσιο του προβλεπόμενου
από τις φορολογικές διατάξεις και τριπλάσιο του μέσου όρου των ανταγωνιστών του ίδιου επαγγέλματος. Η αντιμετώπιση από το κράτος δεν είναι ανάλογη αφού με κατατάσσει στην ευρεία ομάδα των φοροδιαφευγόντων αφού:α. Μου αυξάνει ως ποσοστό συνεχώς της παρακράτηση – προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτοςβ. Μου έχει αυξήσει τον συντελεστή φόρου επί των κερδών στο 35%γ. Στους φορολογικούς ελέγχ
Keywords
Τυχαία Θέματα